Värmlands psykiatriska utredningsbyrå

Skolpsykologiska utredningar

Skolpsykologiska utredningar & föreläsningar

  • Skolpsykolog utför psykologutredningar inom skola vid frågeställningar kring begåvning, kognitiv förmåga, inlärningssvårigheter, psykiskt mående

  • Det kan även röra sig om att skapa underlag för vidare remisser till BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) eller BUH (Barn- och ungdomshabiliteringen).

  • Utredningarna leder till pedagogiska rekommendationer som kan införlivas i nya eller befintliga stöd- och åtgärdsplaner för eleven.

  • Det gäller utredningar för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå