Värmlands psykiatriska utredningsbyrå

Hur genomförs våra neuropsykiatrisk utredningar

Hur genomförs en neuropsykiatrisk utredning?

Värmlands psykiatriska utredningsbyrå använder sig av beprövade metoder som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Vi gör NPF utredningar på två sätt enligt riktlinjer.

  1. Utredningarna utförs av legitimerade psykologer utan läkare
  2. Utredningarna utförs av legitimerade psykologer och psykiater

Flera av våra psykologer och läkare har specialistkompetens inom neuropsykiatri och klinisk psykologi.

Innan besöket

Vi använder skattningsformulär som ett komplement till intervjuer. Dessa ska fyllas hemma online

Om patienten är ett barn då patienten fyller i formulären på mottagningen

För barn och ungdomar:

  • Utredningen baserar sig på utveckling anamnes(intervju) med anhöriga samt föräldrar fyller i formulär online
  • Patienten intervjuas,  fyller i formulär på plats och gör olika tester som WISC -V, Raven matriser,  CPT2/CPT3 m.m.
  • För vuxna utredningen baserar sig på olika frågeformulär, intervjuer av dig och någon nära anhörig samt psykologisk testning
  • Läkarbesöket består av en genomgång av ärftlighet, barnets tidiga utveckling, aktuella symtom, missbruk m.m. En somatisk och neurologisk undersökning ingår också.
  • Ansvarig psykolog kontaktar skolan för information angående barnet . Vi lägger också stor vikt vid tidigare skolutredningar och kartläggningar. Samarbetet med skolan är också mycket viktigt för oss.
  • Efter utredningen du får både muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat och rekommendationer.
  • För barn i samråd med föräldrar och patienten, vi erbjuder också återkoppling till skolpersonal för barnutredningar.
  • Efter utredningen får patienten ett skriftligt utlåtande. Detta innehåller en sammanställning av informationen och testresultaten, samt rekommendationer och åtgärdsförslag baserade på individens styrkor och svagheter.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå